Graenseklinikken

 

Graenseklinikken er en speciallægeklinik,  som er beliggende i Flensborg Nord i det “danske kvarter”. I denne del af byen findes mange danske forretninger, bla. en dansk  optiker, Købmandsgården og ikke mindst den danske Hotdog-mand. Se også  faneblad Hvor.

Klinikkens målsætning er at tilbyde specialmedicinsk udredning og behandling til  danske patienter. Danske patienter har efter EU-lovgivning ret til at  bliver behandlet i Tyskland.

Ydelserne er fuld refusionssberettigede, såfremt der forligger en henvisning fra en alment praktiserende læge i Danmark.

Pat. i sygesikringsgruppe 1 skal blot henvende sig til Deres egen  læge, som så vil sende en henvisning til hjerteklinikken. Derefter vil  pat. bliver indkald telefonisk eller per indkaldelsesbrev.

Pat. i sygesikringsgruppe 2 kan henvende sig direkte telefonisk og få en tid. Det samme gæder, når man ønsker behandling på egen regning.

Afdelinger: Vi starter med hjertemedicin (kardiologi)

 

Titelcarousel-1
Home   Hvor   Impressum